Категорії

Умови прийому дітей 

     

 Відповідно до пункту 6 Положення "Про дошкільний навчальний заклад", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 305 та згідно з листом МОНмолодьспорту "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу" від 25.05.2011 року № 1/9-389 прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником на підставі таких документів:

- заява батьків або осіб, які їх замінюють;

- медична довідка про стан здоров'я дитини з висновком лікаря про те, що дитина може -    

  відвідувати дошкільний навчальний заклад;

- довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- свідоцтво про народження;

- висновок психолого-медико-педагогічної консультації (для прийому дітей до групи  

  компенсуючого типу).

        Відповідно до пункту 7 Положення № 305 під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу завідувач ознайомлює батьків або осіб, що їх замінюють зі статутом дошкільного закладу, Положення про ДНЗ та іншими документами, що регламентують його діяльність.

        Пунктом 5 статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту" передбачено, що батьки або особи, які їх замінюють вносять плату за харчування дітей у розмірі, що не перевищує 50 % від вартості харчування на день. Плата за харчування дітей вноситься до банківських установ щомісяця, не пізніше терміну, вказаного в квитанції.

        Перерахунок сплаченої квитанції за дні, які дитина не відвідувала дошкільний заклад, здійснюється в наступному місяці.

        Батьки повинні звітуватись про сплату перед вихователями протягом трьох днів.

        Медичну документацію, яку необхідно подавати для відвідування дошкільного закладу оформляють у дільничного лікаря-педіатра, згідно з пунктом 2.3 Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного закладу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.11.2002 року № 434, медична документація (за формою № 026/о) містить:

- результати  обов'язкового медичного профілактичного огляду, диспансеризації та   

 оздоровлення з висновками спеціалістів;

- дані про профілактичні щеплення;

- дані лабораторних досліджень;

- рекомендації щодо режиму на період адаптації дитини у дошкільному навчальному    

 закладі, груп по фізичному вихованню, для диспансерних хворих - по спостереженню та

 оздоровленню.

        Медична документація видається на підставі даних медичного огляду дитини. Якщо медичні протипоказання для перебування дитини у дошкільному закладі відсутні, а профілактичні щеплення виконані відповідно з календарем щеплень, дитина отримує дозвіл на відвідування дошкільного закладу. Довідка про епідеміологічне оточення видається не раніше ніж за три дні перед безпосереднім відвідуванням дитиною дошкільного закладу у тому разі, якщо вона не перебувала у контакті з хворими на інфекційні  хвороби або бактеріоносіями й у неї відсутні симптоми педикульозу та корости.

    Оформлені належним чином вищевказані документи є підставою для зарахування дитини до дошкільного закладу.