Категорії

 

 

 

 

 

 

Батова Надія Миколаївна–медична сестра.

Стаж роботи – 27 років, на посаді – 25 років. Закінчила Самборзьке медичне училище за спеціальністю «фельдшер».Надія Миколаївна проводить санітарно-профілактичну роботу з дітьми та батьками, щодо здорового способу життя, здійснює контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм, режимом та якістю харчування. Аналізує стан здоров’я дітей за результатами обов’язкових медичних оглядів. Медсестра завжди контролює технологію приготування їжі, умови її зберігання, виконання норм харчування.

       

 

 

 

Прудникова Галина Павлівна– завідувач господарства.

Стаж роботи - 34 роки, на посаді – 12 років.Галина Павлівна здійснює контроль за санітарно-гігієнічним станом приміщень, території дошкільного закладу згідно з правилами охорони праці та безпеки життєдіяльності, організовує роботу з благоустрою, прибирання території ДНЗ, ремонт приміщень, спортивного й ігрового обладнання, інвентарю, меблів, контролює умови доставки продуктів харчування та продовольчої сировини до дошкільного закладу, їхню якість та асортимент, дотримання вимог санітарного законодавства під час їх зберігання.

 

 

 

 

Шкаріна Тетяна Анатоліївна– бухгалтер.

Стаж роботи – 15 років. Закінчила Сумський державний університет за спеціальністю «Економіка підприєства».Тетяна Анатоліївна на підставі даних бухгалтерського обліку складає фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну в порядку, встановленому законодавством. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями та фінансовими і матеріальними ресурсами.

 

           

 

 

Демченко Олена Олександрівна– діловод.

Стаж роботи – 1 рік. Вчиться в ВКНЗ «Лебединське педагогічне училище ім. А.С.Макаренка» за спеціальністю «дошкільне виховання».Олена Олександрівна забезпечує контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.У своїй діяльності керується законодавством України.

Знає та застосовує:

- нормативно-правові акти, положення та інструкції щодо ведення діловодства в ДНЗ;

- основні положення державної системи діловодства

 - стандарти системи організаційно-розпорядчої документації;

 - основи законодавства про працю.