Категорії

                     

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

   На базі  дошкільного навчального закладу №1«Ромашка» відкрито Консультативний центр  для батьків або осіб, які їх замінюють . Консультативний центр – це одна з форм надання допомоги сім’ї у вихованні і розвитку  дітей дошкільного віку.

  Консультативний центр створено з метою забезпечення єдиних вимог і  наступності сімейного і суспільного виховання та надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють,  підтримки різнобічного розвитку  дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

Головні завдання  Консультативного центру:

1.   надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім’ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

2.  сприяння   соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

3.  забезпечення взаємодії між  дошкільним навчальним закладом й іншими організаціями соціальної  і медичної  підтримки дітей і батьків.

У Консультативному центрі буде організовано проведення  лекторіїв, теоретичних і практичних семінарів, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють, заочне консультування через листування або в телефонному режимі.

Консультативний центр буде здійснювати  консультативну допомогу батькам  або особам, які їх замінюють,  з питань:

- соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

-вікових, психофізіологічних  особливостей  дітей;

- психологічної готовності до навчання у школі;

- організації ігрової діяльності;      

- організації харчування дітей вдома;

- створення  умов для  загартування і оздоровлення;

 Робота з батьками  або особами, які їх замінюють і дітьми  в Консультативному центрі буде проводитись підгрупами та індивідуально.

Ви можете звернутись до спеціалістів:

- завідуючої Савіної Наталії Григорівни;

- вихователя-методиста Міщенко Ірини Олександрівни;

- практичного психолога Сенченко Наталії Петрівни;

- старшої медичної сестри Тімощенко Раїси Миколаївни;

Графік роботи спеціалістів

Середа:

завідуюча - з 14.00 до 15.00

вихователь-методист - 13.00-14.00

старша медична сестра - 15.00-16.00

практичний психолог - 11.00-12.00

Довідки за телефоном 7-17-42