Категорії

Відповідно до законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Базового компоненту, програм розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку «Дитина», «Українське довкілля» одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу є фізичне виховання, яке спрямоване на охорону та зміцнення здоров  я, на своєчасне формування у малюків життєво важливих рухових умінь та навичок; розвиток фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості; на виховання стійкого інтересу до рухливої активності, потреби в ній, виховання звички до здорового способу життя.

Отже, основними завданнями  з фізичного виховання в дошкільному

закладі є:

- зміцнення здоров я, загартування, виконання гігієнічних правил, профілактика захворювань

- формування рухових вмінь та навичок, розвиток фізичних та сенсорних якостей, формування культу здорового способу життя

- сприяння розумовому, моральному, естетичному й трудовому вихованню

Основними видами рухової активності є:

- ранкова гімнастика;

- заняття з фізкультури як в приміщенні так і на свіжому повітрі;

- фізкультура після денного сну;

- рухливі, спортивні ігри;

- фізхвилинки під час занять.

Ефективність фізичного виховання забезпечується комплексним застосуванням як традиційних так і нетрадиційних форм роботи.

Використовується форма роботи з дітьми 4-5 років, як степ – аеробіка. Ці заняття сприяють розвитку зорової і слухової уваги, пам’яті, зорової та просторової орієнтації, окоміру, координації рухів, почуття ритму і темпу в русі, дають змогу тренувати рівновагу та серцево-судинну систему, формувати правильну поставу та навички правильного дихання під час рухів. Заняття зі степ – аеробіки проводимо як комплекс вправ ранкової гімнастики та як частину фізкультурного заняття.

Складовою частиною  навчально-виховного процесу з фізичного виховання є рухливі та спортивні ігри. На протязі дня плануються 3 гри, які включають  різни види рухів. Дітей старшої групи навчають елементам спортивних ігор.