Категорії

Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Середина-Буда  на 2019 рік

Про надання дозволу на укладання договору оренди нежитлового  приміщення з громадською організацією «Середино-Будська міська спілка ветеранів Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів)»

 Про структуру КП « Середино-Будська ЖРЕД»

Про  затвердження розпорядження  міського голови

Про придбання квартири

Про прийняття із спільної власності територіальної громади сіл, селища, міста С-Будського району  до спільної власності територіальної громади міста нежитлових приміщень

 Про умови оплати праці міського голови та першого заступника міського голови

Про скасування рішення виконкому № 152 від 01.11.2018 року «Про встановлення тарифів на послуги з водовідведення, які надає КП Середино-Будська ЖРЕД»

Про план роботи міської ради  на 2019 рік

Про затвердження рішення виконкому Середино-Будської міської ради № 183 від 13.12.2018 року «Про надання соціального житла Сичову О.В.»

Про затвердження рішень виконкому  «Про затвердження штатного розпису  апарату управління Середино-Будської міської ради»

Про міський бюджет на 2019 рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до рішення „ Про міський  бюджет на 2019 рік”

ПРОГНОЗ міського бюджету на 2020 і 2021 роки

додаток 1

додаток 3

додаток 6

додаток 7

Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік»

 

    Додаток № 1
до рішення сесії  міської ради
"Про  міській бюджет  на 2018 рік"
               
Доходи міського бюджету на 2018 рік                  
          (тис. грн.)/грн.                
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд Внесено змін Затверджено з урахуванням змін
Всього в т.ч. бюджет розвитку
    Спеціальний фонд     Спеціальний фонд
Всього Загальний фонд Всього в т.ч. бюджет розвитку Всього Загальний фонд Всього в т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 4 618 770,0 4 563 070,0 55 700,0           4 618 770,0 4 563 070,0 55 700,0  
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості                        
11020000 Податок на прибуток підприємств                        
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності                        
12000000 Податки на власність                        
13000000 Збори та плата за  використання інших природних ресурсів  121 000,0 121 000,0             121 000,0 121 000,0    
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 121 000,0 121 000,0             121 000,0 121 000,0    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 121 000,0 121 000,0             121 000,0 121 000,0    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 1 074 670,0 1 074 670,0             1 074 670,0 1 074 670,0    
14021900 Пальне 163 000,0 163 000,0             163 000,0 163 000,0    
14031900 Пальне 651 770,0 651 770,0             651 770,0 651 770,0    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 259 900,0 259 900,0             259 900,0 259 900,0    
18000000 Місцеві податки 3 367 400,0 3 367 400,0             3 367 400,0 3 367 400,0    
18010000 Податок на майно 1 526 300,0 1 526 300,0             1 526 300,0 1 526 300,0    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 3 200,0 3 200,0             3 200,0 3 200,0    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 43 400,0 43 400,0             43 400,0 43 400,0    
18010300 Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 17 000,0 17 000,0             17 000,0 17 000,0    
18010400 Податок на нерухоме майно 118 000,0 118 000,0             118 000,0 118 000,0    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 581 000,0 581 000,0             581 000,0 581 000,0    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 520 700,0 520 700,0             520 700,0 520 700,0    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 138 000,0 138 000,0             138 000,0 138 000,0    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 105 000,0 105 000,0             105 000,0 105 000,0    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб                        
18050000 Єдиний податок 1 841 100,0 1 841 100,0             1 841 100,0 1 841 100,0    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 230 000,0 230 000,0             230 000,0 230 000,0    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1 521 100,0 1 521 100,0             1 521 100,0 1 521 100,0    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарського 90 000,0 90 000,0             90 000,0 90 000,0    
19000000 Інші податки та збори 55 700,0   55 700,0           55 700,0   55 700,0  
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в авмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 32 700,0   32 700,0           32 700,0   32 700,0  
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 11 000,0   11 000,0           11 000,0   11 000,0  
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 12 000,0   12 000,0           12 000,0   12 000,0  
20000000 Неподаткові надходження 1 548 100,0 976 930,0 571 170,0           1 548 100,0 976 930,0 571 170,0  
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 18 200,0 18 200,0             18 200,0 18 200,0    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх  об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 1 400,0 1 400,0             1 400,0 1 400,0    
21080000 Інші надходження 16 800,0 16 800,0             16 800,0 16 800,0    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 3 800,0 3 800,0             3 800,0 3 800,0    
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 13 000,0 13 000,0             13 000,0 13 000,0    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 954 730,0 954 730,0             954 730,0 954 730,0    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 945 980,0 945 980,0             945 980,0 945 980,0    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців                        
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 248 980,0 248 980,0             248 980,0 248 980,0    
2,2E+08 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 697 000,0 697 000,0             697 000,0 697 000,0    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним  майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 6 750,0 6 750,0             6 750,0 6 750,0    
22080400 Державне мито, повязане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 6 750,0 6 750,0             6 750,0 6 750,0    
22090000 Державне мито 2 000,0 2 000,0             2 000,0 2 000,0    
22090400 Державне мито за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно 2 000,0 2 000,0             2 000,0 2 000,0    
24000000 Інші неподаткові надходження 4 000,0 4 000,0             4 000,0 4 000,0    
24060000 Інші надходження 4 000,0 4 000,0             4 000,0 4 000,0    
24060300 Інші надходження 4 000,0 4 000,0             4 000,0 4 000,0    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 571 170,0   571 170,0           571 170,0   571 170,0  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються установам згідно із законодавством 571 170,0   571 170,0           571 170,0   571 170,0  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 571 170,0   571 170,0           571 170,0   571 170,0  
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської )діяльності                        
30000000 Доходи від операцій з капіталом 250 000,0   250 000,0 250 000,0         250 000,0   250 000,0 250 000,0
31030000 Кошти від продажу майна 200 000,0   200 000,0 200 000,0         200 000,0   200 000,0 200 000,0
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 50 000,0   50 000,0 50 000,0         50 000,0   50 000,0 50 000,0
33010000 Кошти від продажу землі 50 000,0   50 000,0 50 000,0         50 000,0   50 000,0 50 000,0
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або  комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АР Крим 50 000,0   50 000,0 50 000,0         50 000,0   50 000,0 50 000,0
РАЗОМ  ДОХОДІВ 6 416 870,0 5 540 000,0 876 870,0 250 000,0         6 416 870,0 5 540 000,0 876 870,0 250 000,0
40000000 Офіційні трансферти 9 716 000,00 5560500,00 4155500,00 2 155 500,0 1 075 000,00 1 075 000,00     10 791 000,00 6635500,00 4155500,00 2 155 500,0
41000000 Від органів державного управління 9 716 000,00 5560500,00 4155500,00 2 155 500,0 1 075 000,00 1 075 000,00     10 791 000,00 6635500,00 4155500,00 2 155 500,0
41050000 Субвенції з місцевмх бюджетів іншим місцевим бюджетам 9 716 000,00 5560500,00 4155500,00 2 155 500,0 1 075 000,00 1 075 000,00     10 791 000,00 6635500,00 4155500,00 2 155 500,0
41050901 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (передана до іншого місцевого бюджету) 199 000,00 199000,00     245 000,00 245 000,00     444 000,00 444000,00    
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2 000 000,00   2000000,00           2 000 000,00   2000000,00  
41053901 Інші субвенції з місцевого бюджету 7 517 000,00 5560500,00 2155500,00 2 155 500,0 830 000,00 830 000,00     8 347 000,00 6191500,00 2155500,00 2 155 500,0
  Всього доходів 16 132 870,00 11100500,00 5032370,00 2 405 500,0 1 075 000,00 1 075 000,00     17 207 870,00 12175500,00 5032370,00 2 405 500,0
  За рахунок вільних залишків 191 300,0 133 000,00 58300,00           191 300,0 133 000,00 58300,00  
Секретар  міської ради                                                                                 О.С.Загорський.              

 

    Додаток № 2
до рішення  сесії міської ради
"Про  міський бюджет  на 2018 рік"
               
Фінансування міського бюджету  на 2018 рік                
  (тис. грн.)/грн.                
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд Внесено змі всього Внесено змін загальний фонд Внесено змін спеціальний фонд Затверджено з урахуванням змін всього Затверджено з урануванням змін загальний фонд Затверджено з урахуванням змін спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку Всього в т.ч. бюджет розвитку Всього в т.ч. бюджет розвитку
  Загальне фінансування                        
200000 Внутрішне фінансування 191300,00 -96000,00 287300,00 229000,00   -245000,00 245000,00 245000,00 191300,00 -341000,00 532300,00 474000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 191300,00 -96000,00 287300,00 229000,00   -245000,00 245000,00 245000,00 191300,00 -341000,00 532300,00 474000,00
208100 На початок періоду 191300,00 133000,00 58300,00           191300,00 133000,00 58300,00  
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -229000,00 229000,00 229000,00   -245000,00 245000,00 245000,00   -474000,00 474000,00 474000,00
600000 Фінансування за активними операціями 191300,00 -96000,00 287300,00 229000,00   -245000,00 245000,00 245000,00 191300,00 -341000,00 532300,00 474000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 191300,00 -96000,00 287300,00 229000,00   -245000,00 245000,00 245000,00 191300,00 -341000,00 532300,00 474000,00
602100 На початок періоду 191300,00 133000,00 58300,00           191300,00 133000,00 58300,00  
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -229000,00 229000,00 229000,00   -245000,00 245000,00 245000,00   -474000,00 474000,00 474000,00
Секретар  міської ради   О.С.Загорський.                  
                           
                        Додаток № 3
до рішення  міської ради
"Про  міський бюджет  на 2018 рік"
                               
РОЗПОДІЛ
видатків  міського бюджету  на 2018 рік
                                 
                                                                 
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ/ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Внесено змін загальний фонд Внесено змін спеціальний фонд Разом Затверджено з урахуванням змін загальний фонд
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них Всього видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01     Рада (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради)  11 004 500,00 10 958 776,00 6 965 689,00 827 070,00 45 724,00 5 319 670,00 2 685 170,00     2 634 500,00 2 634 500,00 16 324 170,00 830 000,00 784 352,00 636 235,00 -26 180,00 45 648,00 245 000,00       245 000,00 245 000,00 1 075 000,00 11 834 500,00 11 743 128,00 7 601 924,00 800 890,00 91 372,00
  0100   Державне управління 4 065 093,00 4 065 093,00 3 068 200,00 133 000,00   40 000,00       40 000,00 40 000,00 4 105 093,00 60 042,00 60 042,00 67 000,00 -23 490,00               60 042,00 4 125 135,00 4 125 135,00 3 135 200,00 109 510,00  
  0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 4 050 093,00 4 050 093,00 3 068 200,00 133 000,00   10 000,00       10 000,00 10 000,00 4 060 093,00 52 542,00 52 542,00 67 000,00 -23 490,00               52 542,00 4 102 635,00 4 102 635,00 3 135 200,00 109 510,00  
  0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 15 000,00 15 000,00       30 000,00       30 000,00 30 000,00 45 000,00 7 500,00 7 500,00                   7 500,00 22 500,00 22 500,00      
  1000   Освіта 5 346 500,00 5 346 500,00 3 658 400,00 478 070,00   586 670,00 571 170,00     15 500,00 15 500,00 5 933 170,00 700 000,00 700 000,00 569 235,00                 700 000,00 6 046 500,00 6 046 500,00 4 227 635,00 478 070,00  
  1010 0910 Дошкільна освіта 5 346 500,00 5 346 500,00 3 658 400,00 478 070,00   586 670,00 571 170,00     15 500,00 15 500,00 5 933 170,00 700 000,00 700 000,00 569 235,00                 700 000,00 6 046 500,00 6 046 500,00 478 070,00 478 070,00  
  3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 125 170,00 125 170,00                   125 170,00 10 000,00 10 000,00                   10 000,00 135 170,00 135 170,00      
  3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 125 170,00 125 170,00                   125 170,00 10 000,00 10 000,00                   10 000,00 135 170,00 135 170,00      
  4000   Культура і мистецтво 52 500,00 52 500,00                   52 500,00                         52 500,00 52 500,00      
  4020 0822 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій                                                          
  4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 52 500,00 52 500,00                   52 500,00                         52 500,00 52 500,00      
  6000   Житлово-комунальне господарство 1 409 937,00 1 306 213,00 239 089,00 216 000,00 45 724,00 2 459 000,00       2 459 000,00 2 459 000,00 3 868 937,00 59 958,00 72 310,00   -2 690,00 45 648,00 245 000,00       245 000,00 245 000,00 304 958,00 1 469 895,00 1 378 523,00 239 089,00 213 310,00 91 372,00
  6013 0620 Забезпечення  діяльності водопроводно-каналізаційного господарства 800,00 800,00                   800,00                         800,00 800,00      
  6020 0620 Забезпечення функціонування підприемств, установ та організацій що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 45 724,00       45 724,00 2 140 000,00       2 140 000,00 2 140 000,00 2 185 724,00 45 648,00       45 648,00             45 648,00 91 372,00       91 372,00
  6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1 363 413,00 1 363 413,00 239 089,00 216 000,00   120 000,00       120 000,00 120 000,00 1 483 413,00 14 310,00 14 310,00   -2 690,00               14 310,00 1 377 723,00 1 377 723,00 239 089,00 213 310,00  
  6083 0610 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа           199 000,00       199 000,00 199 000,00 199 000,00           245 000,00       245 000,00 245 000,00 245 000,00 245 000,00        
  6090   Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства                                                          
  7000   Економічна діяльність 5 300,00 5 300,00       2 120 000,00 2 000 000,00     120 000,00 120 000,00 2 125 300,00                         5 300,00 5 300,00      
  7310 0443 Будівництво обєктів житлово-комунального господарства           120 000,00       120 000,00 120 000,00 120 000,00                                  
  7130   Здійснення заходів із землеустрою 5 300,00 5 300,00                   5 300,00                         5 300,00 5 300,00      
  7462 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету           2 000 000,00 2 000 000,00         2 000 000,00                                  
  8000   Інша діяльність            114 000,00 114 000,00         114 000,00                                  
  8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів           34 000,00 34 000,00         34 000,00                                  
  8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів           80 000,00 80 000,00         80 000,00                                  
      Всього 11 004 500,00 10 958 776,00 6 965 689,00 827 070,00 45 724,00 5 319 670,00 2 685 170,00     2 634 500,00 2 634 500,00 16 324 170,00 830 000,00 784 352,00 636 235,00 -26 180,00 45 648,00 245 000,00       245 000,00 245 000,00 1 075 000,00 11 834 500,00 11 743 128,00 7 601 924,00 800 890,00 91 372,00
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.         Секретар міської ради                                                                                                                               О.С.Загорський.