Категорії

Про надання дозволу на встановлення пам’ятного знаку воїнам-учасникам бойових дій на території інших держав

Про виконання міського бюджету  за  9 місяців 2018року.

Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік».

    Додаток № 1
до рішення сесії  міської ради
"Про  міській бюджет  на 2018 рік"
                 
Доходи міського бюджету на 2018 рік                    
          (тис. грн.)/грн.                  
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд Внесено змін Затверджено з урахуванням змін  
Всього в т.ч. бюджет розвитку  
    Спеціальний фонд     Спеціальний фонд  
Всього Загальний фонд Всього в т.ч. бюджет розвитку Всього Загальний фонд Всього в т.ч. бюджет розвитку  
 
10000000 Податкові надходження 4 528 770,0 4 473 070,0 55 700,0           4 528 770,0 4 473 070,0 55 700,0    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості                          
11020000 Податок на прибуток підприємств                          
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності                          
12000000 Податки на власність                          
13000000 Збори та плата за  використання інших природних ресурсів  121 000,0 121 000,0             121 000,0 121 000,0      
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 121 000,0 121 000,0             121 000,0 121 000,0      
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 121 000,0 121 000,0             121 000,0 121 000,0      
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 1 074 670,0 1 074 670,0             1 074 670,0 1 074 670,0      
14021900 Пальне 163 000,0 163 000,0             163 000,0 163 000,0      
14031900 Пальне 651 770,0 651 770,0             651 770,0 651 770,0      
14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 259 900,0 259 900,0             259 900,0 259 900,0      
18000000 Місцеві податки 3 277 400,0 3 277 400,0             3 277 400,0 3 277 400,0      
18010000 Податок на майно 1 496 300,0 1 496 300,0             1 496 300,0 1 496 300,0      
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 3 200,0 3 200,0             3 200,0 3 200,0      
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 43 400,0 43 400,0             43 400,0 43 400,0      
18010300 Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 17 000,0 17 000,0             17 000,0 17 000,0      
18010400 Податок на нерухоме майно 88 000,0 88 000,0             88 000,0 88 000,0      
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 581 000,0 581 000,0             581 000,0 581 000,0      
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 520 700,0 52 700,0             520 700,0 520 700,0      
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 138 000,0 138 000,0             138 000,0 138 000,0      
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 105 000,0 105 000,0             105 000,0 105 000,0      
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб                          
18050000 Єдиний податок 1 781 100,0 1 781 100,0             1 781 100,0 1 781 100,0      
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 230 000,0 230 000,0             230 000,0 230 000,0      
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1 461 100,0 1 461 100,0             1 461 100,0 1 461 100,0      
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарського 90 000,0 90 000,0             90 000,0 90 000,0      
19000000 Інші податки та збори 55 700,0   55 700,0           55 700,0   55 700,0    
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в авмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 32 700,0   32 700,0           32 700,0   32 700,0    
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 11 000,0   11 000,0           11 000,0   11 000,0    
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 12 000,0   12 000,0           12 000,0   12 000,0    
20000000 Неподаткові надходження 1 288 100,0 716 930,0 571 170,0           1 288 100,0 716 930,0 571 170,0    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 18 200,0 18 200,0             18 200,0 18 200,0      
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх  об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 1 400,0 1 400,0             1 400,0 1 400,0      
21080000 Інші надходження 16 800,0 16 800,0             16 800,0 16 800,0      
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 3 800,0 3 800,0             3 800,0 3 800,0      
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 13 000,0 13 000,0             13 000,0 13 000,0      
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 694 730,0 694 730,0             694 730,0 694 730,0      
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 685 980,0 685 980,0             685 980,0 685 980,0      
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців                          
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 238 980,0 238 980,0             238 980,0 238 980,0      
2,2E+08 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 447 000,0 447 000,0             447 000,0 447 000,0      
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним  майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 6 750,0 6 750,0             6 750,0 6 750,0      
22080400 Державне мито, повязане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 6 750,0 6 750,0             6 750,0 6 750,0      
22090000 Державне мито 2 000,0 2 000,0             2 000,0 2 000,0      
22090400 Державне мито за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно 2 000,0 2 000,0             2 000,0 2 000,0      
24000000 Інші неподаткові надходження 4 000,0 4 000,0             4 000,0 4 000,0      
24060000 Інші надходження 4 000,0 4 000,0             4 000,0 4 000,0      
24060300 Інші надходження 4 000,0 4 000,0             4 000,0 4 000,0      
25000000 Власні надходження бюджетних установ 571 170,0 571 170,0             571 170,0 571 170,0      
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються установам згідно із законодавством 571 170,0 571 170,0             571 170,0 571 170,0      
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 571 170,0 571 170,0             571 170,0 571 170,0      
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської )діяльності                          
30000000 Доходи від операцій з капіталом 250 000,0   250 000,0 250 000,0         250 000,0   250 000,0 250 000,0  
31030000 Кошти від продажу майна 200 000,0   200 000,0 200 000,0         200 000,0   200 000,0 200 000,0  
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 50 000,0   50 000,0 50 000,0         50 000,0   50 000,0 50 000,0  
33010000 Кошти від продажу землі 50 000,0   50 000,0 50 000,0         50 000,0   50 000,0 50 000,0  
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або  комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АР Крим 50 000,0   50 000,0 50 000,0         50 000,0   50 000,0 50 000,0  
РАЗОМ  ДОХОДІВ 6 066 870,0 5 190 000,0 876 870,0 250 000,0         6 066 870,0 5 190 000,0 876 870,0 250 000,0  
40000000 Офіційні трансферти 8 056 000,00 5549000,00 2507000,00 507 000,0 1 461 000,00 -187 500,00 1 446 000,0 1 648 500,0 9 517 000,00 5361500,00 4155500,00 2 155 500,0  
41000000 Від органів державного управління 8 056 000,00 5549000,00 2507000,00 507 000,0 1 461 000,00 -187 500,00 1 446 000,0 1 648 500,0 9 517 000,00 5361500,00 4155500,00 2 155 500,0  
41050000 Субвенції з місцевмх бюджетів іншим місцевим бюджетам 8 056 000,00 5549000,00 2507000,00 507 000,0 1 461 000,00 -187 500,00 1 446 000,0 1 648 500,0 9 517 000,00 5361500,00 4155500,00 2 155 500,0  
41050901 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (передана до іншого місцевого бюджету) 202 500,00 202500,00     -202 500,00 -202 500,00              
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2 000 000,00   2000000,00           2 000 000,00   2000000,00    
41053901 Інші субвенції з місцевого бюджету 5 853 500,00 5346500,00 507000,00 507 000,0 1 663 500,00 15 000,00 1 648 500,00 1 648 500,0 7 517 000,00 5361500,00 2155500,00 2 155 500,0  
  Всього доходів 14 122 870,00 10739000,00 3383870,00 757 000,0 1 461 000,00 -187 500,00 1 648 500,00 1 648 500,0 15 583 870,00 10551500,00 5032370,00 2 405 500,0  
  За рахунок вільних залишків 191 300,0 133 000,00 58300,00           191 300,0 133 000,00 58300,00    
Секретар  міської ради                                                                                 О.С.Загорський.                
    Додаток № 2
до рішення  сесії міської ради
"Про  міський бюджет  на 2018 рік"
               
Фінансування міського бюджету  на 2018 рік                
  (тис. грн.)/грн.                
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд Внесено змі всього Внесено змін загальний фонд Внесено змін спеціальний фонд Затверджено з урахуванням змін всього Затверджено з урануванням змін загальний фонд Затверджено з урахуванням змін спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку Всього в т.ч. бюджет розвитку Всього в т.ч. бюджет розвитку
  Загальне фінансування                        
200000 Внутрішне фінансування 191300,00 -559500,00 750800,00 692500,00   426500,00 -426500,00 -692500,00 191300,00 133000,00 58300,00  
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 191300,00 -559500,00 750800,00 692500,00   426500,00 -426500,00 -692500,00 191300,00 133000,00 58300,00  
208100 На початок періоду 191300,00 133000,00 58300,00           191300,00 133000,00 58300,00  
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -692500,00 692500,00 692500,00   -692500,00 -692500,00 -692500,00        
600000 Фінансування за активними операціями 191300,00 -559500,00 750800,00 692500,00   426500,00 -692500,00 -692500,00 191300,00 133000,00 58300,00  
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 191300,00 -559500,00 750800,00 692500,00   426500,00 -692500,00 -692500,00 191300,00 133000,00 58300,00  
602100 На початок періоду 191300,00 133000,00 58300,00           191300,00 133000,00 58300,00  
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -692500,00 692500,00 692500,00   692500,00 -692500,00 -692500,00        

 

                        Додаток № 3
до рішення  міської ради
"Про  міський бюджет  на 2018 рік"
       
РОЗПОДІЛ
видатків  міського бюджету  на 2018 рік
         
                                         
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ/ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Внесено змін загальний фонд
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них Всього видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
01     Рада (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради)  10 179 500,00 10 128 776,00 6 302 916,00 945 200,00 50 724,00 4 134 670,00 2 685 170,00     1 449 500,00 1 449 500,00 14 314 170,00          
  0100   Державне управління 3 544 020,00 3 544 020,00 2 659 000,00 137 000,00   10 000,00       10 000,00 10 000,00 3 554 020,00 270 243,00 270 243,00 188 000,00    
  0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 3 544 020,00 3 544 020,00 2 659 000,00 137 000,00   10 000,00       10 000,00 10 000,00 3 554 020,00 255 243,00 255 243,00 188 000,00    
  0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління                         15 000,00 15 000,00      
  1000   Освіта 5 346 500,00 5 346 500,00 3 419 300,00 508 200,00   571 170,00 571 170,00     7 000,00 7 000,00 5 917 670,00     239 100,00 -13 130,00  
  1010 0910 Дошкільна освіта 5 346 500,00 5 346 500,00 3 419 300,00 508 200,00   571 170,00 571 170,00     7 000,00 7 000,00 5 917 670,00     239 100,00 -13 130,00  
  3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 79 000,00 79 000,00                   79 000,00 50 000,00 50 000,00      
  3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 79 000,00 79 000,00                   79 000,00 50 000,00 50 000,00      
  4000   Культура і мистецтво 37 500,00 37 500,00                   37 500,00          
  4020 0822 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій 37 500,00 37 500,00                   37 500,00 -37 500,00 -37 500,00      
  4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва                         37 500,00 37 500,00      
  6000   Житлово-комунальне господарство 1 172 480,00 1 126 756,00 224 616,00 280 000,00 45 724,00 1 312 500,00       1 312 500,00 1 312 500,00 2 484 980,00 184 757,00 184 757,00 14 473,00 -64 000,00  
  6013 0620 Забезпечення  діяльності водопроводно-каналізаційного господарства                         800,00 800,00      
  6020 0620 Забезпечення функціонування підприемств, установ та організацій що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 45 724,00       45 724,00 990 000,00       990 000,00 990 000,00 1 035 724,00          
  6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1 126 756,00 1 126 756,00 224 616,00 280 000,00   120 000,00       120 000,00 120 000,00 1 246 756,00 17 657,00 178 657,00 14 473,00 -64 000,00  
  6083 0610 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа           202 500,00       202 500,00 202 500,00 202 500,00          
  6090   Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства                         5 300,00 5 300,00      
  7000   Економічна діяльність           2 120 000,00 2 000 000,00     120 000,00 120 000,00 2 120 000,00          
  7310 0443 Будівництво обєктів житлово-комунального господарства           120 000,00       120 000,00 120 000,00 120 000,00          
  7462 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету           2 000 000,00 2 000 000,00         2 000 000,00          
  8000   Інша діяльність            114 000,00 114 000,00         114 000,00          
  8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів           34 000,00 34 000,00         34 000,00          
  8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів           80 000,00 80 000,00         80 000,00          
      Всього 10 179 500,00 10 133 776,00 6 302 916,00 925 200,00 45 724,00 4 134 670,00 2 685 170,00     1 449 500,00 1 449 500,00 14 314 170,00 505 000,00 505 000,00 441 573,00 -77 130,00  

 

          Додаток № 6
до рішення  міської ради
"Про  міський бюджет  на 2018 рік"
               
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1                
                (тис. грн.)/грн.                
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік  Внесено змін Затверджено з урахуванням змін
Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік  Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
  7310 0490 Будівництво обєктів житлово-комунального господарства Капітальне будівництво мережі водопостачання 120 000,0 100,0   120 000,0         120 000,0 100,0   120 000,0
  6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт інших об'єктів 120 000,0 100,0   120 000,0         120 000,0 100,0   120 000,0
  0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів Придбання 10 000,0 100,0   10 000,0         10 000,0 100,0   10 000,0
  6020 0620 Забезпечення функціонування підприемств, установ та організацій що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги Придбання 990 000,0 100,0   990 000,0 1 150 000,00 100,0   1 150 000,00 2 140 000,00 100,0   2 140 000,00
  1010 0910 Надання дошкільної освіти Придбання 7 000,00     7 000,00 8 500,00 100,0   8 500,00 15 500,00 100,0   15 000,00
  6083 0610 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа Придбання 202 500,00     202 500,00 -202 500,00     -202 500,00        
      Всього    1 449 500,00 100,0   1 449 500,00         2 405 500,00 100,0   2 405 500,00
                                 
1 За об’єктами розподіляються кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури (ст. 71 БКУ), інші капітальні видатки за об’єктами не розподіляються.                    
2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.  
3 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.  
                                 
Керівник секретаріату (секретар)міської ради   О.С.Загорський.