Категорії

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 квартал 2018 року

Про  безоплатне прийняття від Середино-Будської райдержадміністрації матеріальних цінностей у комунальну власність Середино-Будської міської ради

Про  безоплатне прийняття від управління соціального захисту населення Середино-Будської райдержадміністрації квартири  у комунальну власність Середино-Будської міської ради

Про передачу на баланс  КП Середино-Будська ЖРЕД Середино-Будською міською радою квартири

Про визначення балансоутримувача комунального майна в зв’язку з ліквідацією Середино-Будського КП

Про  доповнення переліку  об’єктів комунальної  власності  Середино-Будської міської ради, що підлягають приватизації у 2018 році

Про  встановлення плати за харчування дітей у дитячих навчальних закладах

Про  затвердження списку продуктів для хворих на туберкульоз

Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 року «Про міський бюджет  на 2018 рік».

 

                        Додаток № 3
до рішення  міської ради
"Про  міський бюджет  на 2018 рік"
                               
РОЗПОДІЛ
видатків  міського бюджету  на 2018 рік
                                 
                                                                 
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ/ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Внесено змін загальний фонд Внесено змін спеціальний фонд Разом Затверджено з урахуванням змін загальний фонд
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них Всього видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01     Рада (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради)  9 979 500,00 9 959 500,00 6 152 300,00 945 200,00 20 000,00 876 870,00 626 870,00     250 000,00 250 000,00 10 856 370,00                         9 979 500,00 9 923 776,00 6 234 260,00 945 200,00 55 724,00
  0100   Державне управління 3 534 000,00 3 534 000,00 2 659 000,00 137 000,00   10 000,00       10 000,00 10 000,00 3 544 000,00 -9 000,00 -9 000,00                   -9 000,00 3 525 000,00 3 525 000,00 2 659 000,00 137 000,00  
  0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 3 534 000,00 3 534 000,00 2 659 000,00 137 000,00   10 000,00       10 000,00 10 000,00 3 544 000,00 -9 000,00 -9 000,00                   -9 000,00 3 525 000,00 3 525 000,00 2 659 000,00 137 000,00  
  1000   Освіта 5 346 500,00 5 346 500,00 3 419 300,00 508 200,00   571 170,00 571 170,00         5 917 670,00                         5 346 500,00 5 346 500,00 3 419 300,00 508 200,00  
  1010 0910 Дошкільна освіта 5 346 500,00 5 346 500,00 3 419 300,00 508 200,00   571 170,00 571 170,00         5 917 670,00                         5 346 500,00 5 346 500,00 3 419 300,00 508 200,00  
  3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 50 000,00 50 000,00                   50 000,00 9 000,00 9 000,00                   9 000,00 59 000,00 59 000,00      
  3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 50 000,00 50 000,00                   50 000,00 9 000,00 9 000,00                   9 000,00 59 000,00 59 000,00      
  4000   Культура і мистецтво 30 000,00 30 000,00                   30 000,00                          30 000,00 30 000,00      
  4020 0822 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій 30 000,00 30 000,00                   30 000,00                         30 000,00 30 000,00      
  6000   Житлово-комунальне господарство 1 019 000,00 999 000,00 74 000,00 300 000,00 20 000,00 120 000,00       120 000,00 120 000,00 1 139 000,00   -35 724,00 81 960,00   35 724,00               1 019 000,00 963 276,00 155 960,00 300 000,00 55 724,00
  6020 0620 Забезпечення функціонування підприемств, установ та організацій що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 20 000,00       20 000,00             20 000,00 35 724,00       35 724,00             35 724,00 55 724,00       55 724,00
  6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 996 000,00 996 000,00 74 000,00 300 000,00   120 000,00       120 000,00 120 000,00 1 116 000,00 -35 724,00 -35 724,00 81 960,00                 -35 724,00 960 276,00 960 276,00 155 960,00 300 000,00  
  6090   Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 3 000,00 3 000,00                   3 000,00                         3 000,00 3 000,00      
  6300   Будівництво           120 000,00       120 000,00 120 000,00 120 000,00                                  
  6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території           120 000,00       120 000,00 120 000,00 120 000,00                                  
  9100   Цільові фонди           55 700,00 55 700,00         55 700,00                                  
  9110 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів           55 700,00 55 700,00         55 700,00                                  
      Всього 9 979 500,00 9 959 500,00 6 152 300,00 945 200,00 20 000,00 876 870,00 626 870,00     250 000,00 250 000,00 10 856 370,00   -35 724,00 81 960,00   35 724,00               9 979 500,00 9 923 776,00 6 234 260,00 945 200,00 55 724,00
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.         Секретар міської ради                                                                                                                               О.С.Загорський.                            
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
    Додаток № 1
до рішення сесії  міської ради
"Про  міській бюджет  на 2018 рік"
                 
Доходи міського бюджету на 2018 рік                    
          (тис. грн.)/грн.                  
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд Внесено змін Затверджено з урахуванням змін  
Всього в т.ч. бюджет розвитку  
    Спеціальний фонд     Спеціальний фонд  
Всього Загальний фонд Всього в т.ч. бюджет розвитку Всього Загальний фонд Всього в т.ч. бюджет розвитку  
 
10000000 Податкові надходження 4 152 770,0 4 097 070,0 55 700,0           4 152 770,0 4 097 070,0 55 700,0    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 6 000,0 6 000,0             6 000,0 6 000,0      
11020000 Податок на прибуток підприємств 6 000,0 6 000,0             6 000,0 6 000,0      
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 6 000,0 6 000,0             6 000,0 6 000,0      
12000000 Податки на власність 6 000,0 6 000,0             6 000,0 6 000,0      
13000000 Збори та плата за  використання інших природних ресурсів  121 000,0 121 000,0             121 000,0 121 000,0      
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 121 000,0 121 000,0             121 000,0 121 000,0      
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 121 000,0 121 000,0             121 000,0 121 000,0      
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 1 044 670,0 1 044 670,0             1 044 670,0 1 044 670,0      
14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 259 900,0 259 900,0             259 900,0 259 900,0      
14021900 Пальне 163 000,0 163 000,0             163 000,0 163 000,0      
14031900 Пальне 621 770,0 621 770,0             621 770,0 621 770,0      
18000000 Місцеві податки 2 925 400,0 2 925 400,0             2 925 400,0 2 925 400,0      
18010000 Податок на майно 1 422 300,0 1 422 300,0             1 422 300,0 1 422 300,0      
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 3 200,0 3 200,0             3 200,0 3 200,0      
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 43 400,0 43 400,0             43 400,0 43 400,0      
18010300 Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 10 000,0 10 000,0             10 000,0 10 000,0      
18010400 Податок на нерухоме майно 61 000,0 61 000,0             61 000,0 61 000,0      
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 581 000,0 581 000,0             581 000,0 581 000,0      
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 480 700,0 480 700,0             480 700,0 480 700,0      
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 138 000,0 138 000,0             138 000,0 138 000,0      
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 105 000,0 105 000,0             105 000,0 105 000,0      
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб                          
18050000 Єдиний податок 1 503 100,0 1 503 100,0             1 503 100,0 1 503 100,0      
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 190 000,0 190 000,0             190 000,0 190 000,0      
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1 223 100,0 1 223 100,0             1 223 100,0 1 223 100,0      
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарського 90 000,0 90 000,0             90 000,0 90 000,0      
19000000 Інші податки та збори 55 700,0   55 700,0           55 700,0   55 700,0    
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в авмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 32 700,0   32 700,0           32 700,0   32 700,0    
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 11 000,0   11 000,0           11 000,0   11 000,0    
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 12 000,0   12 000,0           12 000,0   12 000,0    
20000000 Неподаткові надходження 974 100,0 402 930,0 571 170,0           974 100,0 402 930,0 571 170,0    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 18 200,0 18 200,0             18 200,0 18 200,0      
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх  об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 1 400,0 1 400,0             1 400,0 1 400,0      
21080000 Інші надходження 16 800,0 16 800,0             16 800,0 16 800,0      
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 3 800,0 3 800,0             3 800,0 3 800,0      
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 13 000,0 13 000,0             13 000,0 13 000,0      
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 384 730,0 384 730,0             384 730,0 384 730,0      
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 375 980,0 375 980,0             375 980,0 375 980,0      
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців                          
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 138 980,0 138 980,0             138 980,0 138 980,0      
2,2E+08 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 237 000,0 237 000,0             237 000,0 237 000,0      
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним  майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 6 750,0 6 750,0             6 750,0 6 750,0      
22080400 Державне мито, повязане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 6 750,0 6 750,0             6 750,0 6 750,0      
22090000 Державне мито 2 000,0 2 000,0             2 000,0 2 000,0      
22090400 Державне мито за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно 2 000,0 2 000,0             2 000,0 2 000,0      
25000000 Власні надходження бюджетних установ 571 170,0 571 170,0             571 170,0 571 170,0      
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються установам згідно із законодавством 571 170,0 571 170,0             571 170,0 571 170,0      
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 571 170,0 571 170,0             571 170,0 571 170,0      
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської )діяльності                          
30000000 Доходи від операцій з капіталом 250 000,0   250 000,0 250 000,0         250 000,0   250 000,0 250 000,0  
31030000 Кошти від продажу майна 200 000,0   200 000,0 200 000,0         200 000,0   200 000,0 200 000,0  
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 50 000,0   50 000,0 50 000,0         50 000,0   50 000,0 50 000,0  
33010000 Кошти від продажу землі 50 000,0   50 000,0 50 000,0         50 000,0   50 000,0 50 000,0  
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або  комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АР Крим 50 000,0   50 000,0 50 000,0         50 000,0   50 000,0 50 000,0  
РАЗОМ  ДОХОДІВ 5 376 870,0 4 500 000,0 876 870,0 250 000,0         5 376 870,0 4 500 000,0 876 870,0 250 000,0  
40000000 Офіційні трансферти 5 346 500,00 5346500,00             5 346 500,00 5346500,00      
41000000 Від органів державного управління 5 346 500,00 5346500,00             5 346 500,00 5346500,00      
41030000 Субвенції 5 346 500,00 5346500,00             5 346 500,00 5346500,00      
41053903 Інші субвенції з місцевого бюджету 5 346 500,00 5346500,00             5 346 500,00 5346500,00      
  Всього доходів 10 723 370,00 9846500,00 876870,00 250 000,0         10 723 370,00 9846500,00 876870,00 250 000,0  
  За рахунок вільних залишків 133 000,0 133 000,00             133 000,0 133 000,00      
Секретар  міської ради                                                                                 О.С.Загорський.